Vi utvikler et unikt besøks- og opplevelsessenter

Foto: Sophie Cordon

Foto: Marcela Cardenas

VÅR AMBISJON ❯

Målet er å utvikle et unikt besøks – og opplevelsessenter av internasjonal premium klasse, med fokus på å få frem det særegne med bevaring på Svalbard og i Arktis. Besøkssenteret vil bli et åpent og høyverdig knutepunkt i Longyearbyen hvor lokalbefolkningen og besøkende får informasjon og unike innovative digitale opplevelser om Arktis' og Svalbards betydningsfulle globale rolle innen:

  • Bevaring av verdens frø (Svalbard Globale Frøhvelv - Crop Trust og NordNordGen) – les om Frøhvelvet her

  • Bevaring av verdens verdifulle informasjon (Arctic World Archive - Piql) – les om Arctic World Archive her

  • Bevaring av Svalbard – hvordan Svalbard har både blitt transformert og bevart av tidens tann gjennom flere hundre millioner år – og blitt til den unike øygruppen den er i dag (Naturhistorisk museum)

“Utfordringen er at det ikke er mulig for besøkende å komme inn i arkivene og se hva som er lagret.”

Foto: Roy Mangersnes

MULIGHETSSTUDIE ❯

Som første trinn mot et slikt besøkssenter ble det våren 2018 gjennomført en konseptstudie med kreative arbeidsmøter med nasjonale og lokale interessenter både i Oslo og i Longyearbyen.
Ut av dette kom det et godt fundert konsept for besøkssenteret som det nå er besluttet å ta videre i form av en mulighetsstudie som vil gi konkrete og dokumenterte leveranser innenfor studiens tre hovedelementer:

  • Design og arkitektur samt plassering i landskap av besøkssenteret

  • Utvikling og visualisering av opplevelser i besøkssenteret

  • Miljøvennlig og autonom transport av besøkende til besøkssenteret

Mulighetsstudien vil utarbeide konkret design og visualisering som inspirerer og samtidig gir et faglig og kommersielt forsvarlig fundament for videre planlegging.

Foto: Björn Klauer

Foto: Kristin Folsland Olsen

INNHOLDSLEVERANDØRER

Besøkssenteret vil fylles med innovative, digitale og virtuelle opplevelser som skal samskapes med den enkelte besøkende. Opplevelsen vil knyttes til den unike bevaring som Svalbard bidrar til. Innholdsleverandørene til besøkssenteret vil være:

  • Svalbard Globale Frøhvelv (NordGen og The Crop Trust) med unik og verdensledende kompetanse innen bevaring av frø – og som også bygger en verdifull informasjonsbank om frøene.

  • Arctic World Archive (lokalisert i Gruve 3 – et allerede kjent verdensarkiv som Piql har etablert sammen med Store Norske Spitsbergen Kulkompani) inneholder allerede uerstattelig og viktig informasjon for verden.

  • Naturhistorisk museum v/Jørn Hurum med en helt spesiell og verdensledende innsikt i Svalbards geologiske historie og naturhistoriske fortid

“Ambisjonen med besøkssenteret er å få frem det særegne med bevaring på Svalbard og i Arktis.”

Foto: Marcela Cardenas

MILJØEFFEKT OG BÆREKRAFT ❯

Arctic Memory ønsker å bidra positivt til lokalsamfunnet på Svalbard i mange henseender.
Besøkssenteret vil være et senter for arktisk bevaring som vil fremme bærekraftig reiseliv og opplevelse i Longyearbyen, og det vil utvikles nye formidlingsformer og spre miljøinformasjon samt øke kunnskap om Svalbards unike geologiske og naturhistoriske fortid for fastboende, barn og unge og tilreisende.

Foto: Marcela Cardenas

Foto: Jarle Røssland

ET HELT UNIKT BESØKSSENTER I VERDENSMÅLESTOKK

Frøhvelvet, Arctic World Archive og Svalbard inneholder hver for seg fascinerende historier, men disse historiene er utilgjengelige for publikum, pakket mellom fossile lag og lagret dypt i permafrosten. Arctic Preservation Visitor Centre vil gjøre disse unike historiene tilgjengelige på en ny og innovativ måte – i et spektakulært senter plassert på en spektakulær plass!