Foto: Marcela Cardenas

MILJØEFFEKT OG BÆREKRAFT

Besøkssenteret skal fylles med innovative og interaktive opplevelser noe som kan gjøre det svært attraktivt for beboerne i Longyearbyen å bruke senteret gang på gang. F.eks. kan barnehagen, skolen og universitetet bruke det aktivt innen en rekke ulike prosjekter i undervisningen.

Besøkssenteret vil understøtte et mål om en bærekraftig turisme på Svalbard. Et høyverdig og høykvalitets besøkssenter med fokus på kvalitet og unike opplevelser innenfor tema "bevaring" framfor enkle lettvinte løsninger, kvantitet og "forbruk".