Foto: Björn Klauer

MULIGHETSSTUDIE

Studien vil utformes for å gi en klar visjon for overordnede designløsninger for bygget samt forslag til utstillings-tema og hvordan disse kan formidles i en unik besøksopplevelse som bygger kunnskap om, - og entusiasme for konservering av den arktiske naturen. Det vil i tillegg gjennomføres en omfattende og konkret analyse av mulighetene for en miljøvennlig og autonom transport av besøkende til besøkssenteret. Som en del av denne analysen vil det bl.a. bli gjennomført en demonstrasjon av en selvkjørende buss i Longyearbyen.

En viktig del av mulighetsstudien vil være å sikre samskaping på tvers av de tre hovedelementene; Design og arkitektur av bygningen vil i stor grad påvirke utvikling og design av opplevelser for de besøkende. Samtidig vil visjonen for besøksopplevelsen påvirke design og arkitektur. På samme måte vil transporten til besøkssenteret bli en integrert del av opplevelsen.

Mulighetsstudien skal være et underlag som kan benyttes i diskusjoner med bygningsmyndigheter, lokale aktører og andre interessenter samt være et beslutningsgrunnlag for videre prosesser og faser som skisseprosjekt, reguleringsarbeid, forprosjekt og søknad om rammetillatelse.

Det vil bli utviklet en utstilling som viser resultatet av mulighetsstudien (design, arkitektur, visualisering av opplevelser) som skal settes opp i Longyearbyen folkebibliotek som en markering av studiens gjennomføring.