OM OSS

Arctic Memory AS ble etablert høsten 2018 med ambisjonen om å utvikle et unikt besøks – og opplevelsessenter av internasjonal premium klasse, med fokus på å få frem det særegne med bevaring på Svalbard og i Arktis.

Vi har så langt satt sammen et konsortium av partnere for gjennomføring av en mulighetsstudie for et slikt besøkssenter samt utviklet en komplett prosjektbeskrivelse i samarbeid med disse partnerne. Videre har vi i løpet av vinteren 2019 fått samlet en gruppe støttespillere som har muliggjort finansiering av en profesjonell gjennomføring av studien. For å sikre en god faglig gjennomføring og koordinering av mulighetsstudien har vi engasjert en svært erfaren prosjektleder.

Følg oss her:

Foto: Marcela Cardenas