PARTNERE

Det er valgt et knippe partnere for gjennomføringen av prosjektet som hver for seg har ledende kompetanse innenfor sine områder, - og sammen så kompletterer de hverandre på en svært god måte. Dette sikrer en faglig god gjennomføring av mulighetsstudien.