STØTTESPILLERE

Vi er svært takknemlige for den tillit våre støttespillere har vist oss ved å støtte prosjektet økonomisk slik at det kan gjennomføres på en faglig god måte. De har gitt oss svært gode tilbakemeldinger på idéen og ambisjonen med besøkssenteret, noe som er godt å ha med seg inn et såpass omfattende prosjekt med mange partnere.